FINANCOVANIE SÚDNYCH SPOROV TÝKAJÚCICH SA ŠKÔD Z KARTELOVÝCH DOHÔD

Škody vyplývajúce z kartelových dohôd zasiahnu mnoho spoločností. Často nie sú nároky na náhradu škody a cesta na ich presadenie pre poškodenú spoločnosť jasné a transparentné a finančné riziko je z dôvodu dlhých procesov nesmierne vysoké.

A tu pomôže spoločnosť CREDITALE.

Spoločnosť CREDITALE je podľa nemeckého práva spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou na registračnom súde Memmingen na strane obchodného registra 16307. Predmetom jej podnikania je financovanie súdnych sporov týkajúcich sa škôd z kartelových dohôd.

Spoločnosť CREDITALE sama neposkytuje svojim zákazníkom žiadne právne poradenstvo, ale výhradne financovanie nákladov na procesy týkajúce sa škôd z kartelových dohôd. Táto spoločnosť úzko spolupracuje s renomovanými odborníkmi z právnej aj ekonomickej oblasti a dokáže zabezpečiť vysokú kvalitu a vyhliadky na úspech pri presadzovaní týchto práv.

KARTEL TÝKAJÚCI SA NÁKLADNÝCH ÁUT: ŠKODY SPÔSOBENÉ KUPUJÚCIM NÁKLADNÝCH ÁUT

Európska komisia udelila 19. 7. 2016 peňažné pokuty v miliardovej výške niekoľkým výrobcom nákladných automobilov. Komisia tým potvrdila skutočnosť, že výrobcovia nákladných áut MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco a DAF mali viac ako jedno desaťročie uzatvorenú nezákonnú dohodu o tvorbe cien na trhu s nákladnými vozidlami. Poškodili tým všetkých, ktorí si nákladné autá týchto značiek kúpili v rokoch 1997 – 2012.

KARTEL TÝKAJÚCI SA EC KARIET: Poškodenie obchodu pri využívaní ec kariet

Niekoľko rokov platili obchodníci organizáciám bánk, ktoré vydávajú ec karty, pri transakciách s nimi pevný poplatok vo výške 0,3 percenta obratu. Až od roku 2014 sa dajú výšky poplatkov voľne dohodnúť s bankami vďaka intervenciám Spolkového kartelového úradu. Z tohto dôvodu klesli poplatky čiastočne až o 40 percent.

KARTEL TÝKAJÚCI SA AUTOBATÉRIÍ: OBCHODNÍCI S KOVOVÝM ŠROTOM UTRPELI KVÔLI DOHODE O NÁKUPNÝCH CENÁCH

Európska komisia udelila v roku 2017 spoločnostiam Campine, Eco-Bat Technologies a Recylex peňažnú pokutu spolu vo výške 68 mil. eur. Účastníci kartelu boli obvinení z uzavretia dohody o nákupných cenách za použité olovené akumulátory. Poškodení obchodníci s kovovým šrotom si môžu teraz vymáhať náhradu škody.

KARTEL TÝKAJÚCI SA KÚPEĽNÍ: OBCHODNÍCI SO SANITOU PLATIA CELÉ ROKY PRÍLIŠ VEĽA

Európsky súdny dvor potvrdil nezákonnú cenovú dohodu 17 výrobcov armatúr a sanitárnych a keramických výrobkov v rokoch 1992 až 2004. Spolu udelila Európska komisia peňažnú pokutu vo výške 622 mil. eur. Mnohé stavebné a remeselné firmy a obchodníci so sanitou platili za tieto výrobky prehnané sumy a tým majú teraz nárok na náhradu škody.

POROZPRÁVAJTE SA S NAMI O PRESADENÍ VAŠICH NÁROKOV

Spoločnosť CREDITALE pracuje transparentne, účinne a vysokoefektívne. Sieť našich partnerov pozostáva z kancelárií právnych zástupcov špecializujúcich sa na kartelové právo, expertov a finančných poradcov. Tak vieme zaručiť najväčšiu šancu presadenia vašich práv a zároveň preberáme Vaše finančné riziko.

Nemecko

CREDITALE GmbH
Bahnhofstra
ße 41
89231 Neu-Ulm

Telefón: +49 731 1479001-0
Email    info(at)creditale.com​​

Rakúsko

CREDITALE CONSULTING CC GmbH
Alser Straße 21
1080 Viedeň (Josefstadt)

Telefón: +43 1 40244 2213
E-mail    office(at)creditale.at​​​​​​​