ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVEDE

Spoločnosť CREDITALE je synonymom kompetencie a transparentnosti. Preto je pre nás prirodzené odpovedať na vaše otázky adekvátne a aktuálne.

v prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať e-mailom.

Kto je spoločnosť Creditale?

Spoločnosť CREDITALE je podľa nemeckého práva spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou na registračnom súde Memmingen na strane obchodného registra 16307. Predmetom jej podnikania je financovanie súdnych sporov týkajúcich sa škôd z kartelových dohôd.

Prečo by som ste sa mali rozhodnúť pre spoločnosť Creditale?

CREDITALE je špecialistom na financovanie súdnych sporov týkajúcich sa náhrady škôd z kartelových dohôd. Pracujeme so sieťou renomovaných partnerov pre mnohé spoločnosti, ktoré boli poškodené rôznymi kartelmi. Tu získate informácie o ďalších výhodách spolupráce so spoločnosťou CREDITALE.

Financuje spoločnosť Creditale výhradné súdne spory týkajúce sa náhrady škôd z kartelových dohôd?

Áno, spoločnosť CREDITALE pôsobí len v oblasti súdnych sporov týkajúcich sa náhrady škôd z kartelových dohôd.

Ako si svoje služby spoločnosť Creditale fakturuje?

Podmienky prevzatia financovania sú súčasťou prvej a, samozrejme, bezplatnej konzultácie. Spravidla si dohodneme určitú percentuálnu výšku sumy, ktorá vám ako odškodné prináleží.

Môžem svoju pohľadávku spoločnosti Creditale predať?

Áno, je možné odstúpenie vašej pohľadávky na spoločnosť CREDITALE GmbH. Tu získate informácie o predaji vašej pohľadávky z náhrady škôd z kartelovej dohody.

Poradíte mi pri výbere vhodného právneho zástupcu?

Spoločnosť CREDITALE vám rada poradí aj pri výbere vhodného právneho zástupcu, ktorý vás bude v súdnom spore zastupovať. Budeme, samozrejme, spolupracovať aj s vaším súčasným právnym zástupcom, pokiaľ sa špecializuje na kartelové právo.

Ako financovanie súdneho sporu prebieha?

Spravidla sa porozprávajte s vaším právnym zástupcom pred tým, ako sa budete informovať o možnosti financovania súdneho sporu. Ak sa tak stalo, overí váš právny zástupca aj vyhliadky na úspešnú žalobu a eventuálne vám odporučí financovanie súdneho sporu prostredníctvom spoločnosti CREDITALE.

V každom prípade nás môžete kedykoľvek kontaktovať a jedna z našich partnerských kancelárií právneho zástupcu pre vás zostaví analýzu prípadnej žaloby. Potom pre Vás spoločnosť CREDITALE pripraví zmluvu o financovaní.