DOCIEĽTE ZISK PRI ODSTÚPENÍ VAŠEJ POHĽADÁVKY

Presadzovanie nárokov na náhradu škody je často zdĺhavý proces. V takých prípadoch majú mnohé spoločnosti tendenciu svoje pohľadávky úplne odstúpiť a dostať sa tak k rýchlemu a jednoduchému prílivu likvidity. Spoločnosť CREDITALE vám rada pomôže pri vyhodnotení vašich nárokov na náhradu škody. Uzatvorenie zmluvy prípadne odkúpenie vašej pohľadávky sa uskutoční prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti CREDITELL GmbH.

Žiadne zdĺhavé súdne spory

Procesy týkajúce sa náhrady škôd sú väčšinou veľmi zdĺhavé. Zostavenie znaleckého posudku zaberie spravidla pomerne dlhý čas. Ak svoju pohľadávku odstúpite, sú tieto riziká pre vás menej relevantné a môžete sa zamerať na svoje podnikanie.

Férové podmienky

Pri odstúpení pohľadávky dbáme na férové konanie medzi rizikom žaloby o odškodnenie a vaším oprávneným nárokom na možnú vysokú sumu odškodného. 

Rýchlejší príliv likvidity

Rýchlejší príliv likvidity môže byť v určitých prípadoch pre spoločnosť veľmi atraktívny ako vyhliadka na eventuálnu výšku náhrady škody, ktorá sa dosiahne. Pri predaji vašej pohľadávky zabezpečíte svojej spoločnosti likviditu.

Bez rizika

Pri odstúpení pohľadávky pre vás odpadá akékoľvek riziko vyplývajúce zo súdneho sporu, čo sa týka náhrady škody z kartelovej dohody. Dohodnutú kúpnu cenu dostanete bez ohľadu na výsledok súdneho konania hneď po uzavretí kúpnej zmluvy. 

Menšia potreba cudzieho kapitálu

Výnos z predaja vašej pohľadávky máte okamžite k dispozícii na prevádzkové použitie a zvýšite tak svoje obežné aktíva.

POROZPRÁVAJTE SA S NAMI O PRESADENÍ VAŠICH NÁROKOV

Spoločnosť CREDITALE pracuje transparentne, účinne a vysokoefektívne. Sieť našich partnerov pozostáva z kancelárií právnych zástupcov špecializujúcich sa na kartelové právo, expertov a finančných poradcov. Tak vieme zaručiť najväčšiu šancu presadenia vašich práv a zároveň preberáme Vaše finančné riziko.

NEMECKO

CREDITALE GmbH
Bahnhofstraße 41
89231 Neu-Ulm

Telefón: +49 731 1479001-0
E-mail:    info(at)creditale.com

Rakúsko

CREDITALE CONSULTING CC GmbH
Alser Straße 21
1080 Viedeň (Josefstadt)

Telefón: +43 1 40244 2213
E-mail    office(at)creditale.at​​​​​​​