ODSTOUPENÍ VAŠÍ POHLEDÁVKY VÁM PŘINESE ZISK

Prosazení nároků na náhradu škody bývá často běh na dlouhé trati. Mnoho firem tak dává přednost kompletnímu odstoupení pohledávky a tedy rychlému a nekomplikovanému získání prostředků. CREDITALE Vám ochotně pomůže při hodnocení Vašeho nároku na náhradu škody. Další podrobnosti o Vaší pohledávce, resp. jejím odkupu pak projednáte s naší dceřinou společností CREDITELL GmbH.

Žádné časově náročné procesy

Procesy o náhradu škody bývají velmi dlouhé. Značný čas si vyžádá rovněž zpracování posudků. Pokud od pohledávky odstoupíte, přestává být časové riziko pro Vás relevantní a můžete se plně soustředit na Vaše podnikání.

Spravedlivé podmínky

Při odstoupení pohledávky dbáme na spravedlivý poměr mezi rizikem žaloby o náhradu škody a možnou výší Vašeho oprávněného nároku na odškodnění. 

Rychlé zvýšení likvidity

Rychlé zvýšení likvidity může být pro firmu za určitých okolností daleko atraktivnější než vyhlídka na možnou částku náhrady škody. Prodej pohledávky likviditu Vaší firmy zaručí.

Žádné riziko

Odstoupením pohledávky pro Vás končí jakékoli riziko vyplývající z procesu o náhradu škody způsobené kartelem. Dohodnutou kupní cenu obdržíte bez ohledu na výsledek řízení již po uzavření kupní smlouvy. 

Menší potřeba cizího kapitálu

Výnos z prodeje Vaší pohledávky můžete ihned využít pro potřeby Vaší firmy a zvyšuje tedy Váš oběžný majetek.

POHOVOŘTE SI S NÁMI O PROSAZENÍ VAŠICH NÁROKŮ

CREDITALE pracuje transparentně, efektivně a s vysokou účinností. Síť našich partnerů zahrnuje advokátní kanceláře specializované na kartelové právo, znalce a poskytovatele finančních služeb. Nabízíme Vám maximální šance na prosazení Vašich právních nároků a současně přebíráme Vaše finanční riziko.

NĚMECKO

CREDITALE GmbH
Bahnhofstraße 41
89231 Neu-Ulm

Telefon: +49 731 1479001-0
E-mail:    info(at)creditale.com

Rakousko

CREDITALE CONSULTING CC GmbH
Alser Straße 21
1080 Vídeň (Josefstadt)

Telefon: +43 1 40244 2213
E-mail    office(at)creditale.at​​​​​​​