Jaké výhody Vaše firma získá FINANCOVÁNÍM PROCESU

Kdo zamýšlí nabýt svých práv žalobou, potřebuje k tomu finanční prostředky. V mnoha případech tak od žaloby odradí představa vysokých nákladů vlastního sporu a dalších výdajů spojených se znaleckými posudky. Firma potřebuje vkládat své likvidní prostředky do předmětu podnikání a nikoli do žaloby, které v konečném výsledku ani nemusí být úspěšné.

Závěr: žádná žaloba nebude podána, oprávněný nárok na náhradu škody nebude uplatněn. A právě to je chvíle pro CREDITALE: Po individuálním prověření budeme 100% financovat jak náklady soudního řízení, tak i honoráře advokátů a znalců.

Minimalizace nákladového rizika

Procesy vymáhání náhrad škod zaviněných kartely vyžadují vysoké náklady. Spolupráce s CREDITALE Vaši firmu plně osvobodí od nákladového rizika.

Zachování likvidity

Likvidita a rentabilita jsou rozhodujícími ukazateli Vaší firmy. Propad likvidity může firmu ohrozit. Díky financování procesu o náhradě škody společností CREDITALE zůstane Vaše likvidita nedotčena náklady na soud, advokáty a znalce. 

Žádné rezervy

Jakmile firma začne uvažovat o žalobě a zahájí proces, musí nákladové riziko zahrnout do bilance v podobě rezervy. Důsledkem mohou být negativní rozpočtové efekty, které firmu trvale zatíží.

Nezávislost

Díky financování procesu prostřednictvím CREDITALE budete nezávislí. Nabízíme Vám nejen možnost disponibility s Vašimi likvidními prostředky, ale naše síť kompetentních partnerů Vám ušetří hledání specializovaných advokátů a znalců. 

Zkušenosti

CREDITALE disponuje zkušenostmi z oblasti hospodářství, práva a financí. Naše vynikající odborné kompetence jsou zárukou nejlepších nadějí na úspěšné ukončení procesu o náhradu škody. 

Služby Creditale

Našim zákazníkům nabízíme rozsáhlou a transparentní podporu. CREDITALE bude Vaším průvodcem od počátku do konce procesu nutného pro prosazení nároku na náhradu škody. Náš tým vždy pozorně sleduje vývoj procesu a navíc nespouští ze zřetele celkový vývoj v oblasti kartelů. 

POHOVOŘTE SI S NÁMI O PROSAZENÍ VAŠICH NÁROKŮ

CREDITALE pracuje transparentně, efektivně a s vysokou účinností. Síť našich partnerů zahrnuje advokátní kanceláře specializované na kartelové právo, znalce a poskytovatele finančních služeb. Nabízíme Vám maximální šance na prosazení Vašich právních nároků a současně přebíráme Vaše finanční riziko.

NĚMECKO

CREDITALE GmbH
Bahnhofstraße 41
89231 Neu-Ulm

Telefon: +49 731 1479001-0
E-mail:    info(at)creditale.com

Rakousko

CREDITALE CONSULTING CC GmbH
Alser Straße 21
1080 Vídeň (Josefstadt)

Telefon: +43 1 40244 2213
E-mail    office(at)creditale.at​​​​​​​