SPOLOČNOSŤ CREDITALE SA ŠPECIALIZUJE NA SÚDNE SPORY TÝKAJÚCE SA NÁHRADY ŠKÔD Z KARTELOVÝCH DOHÔD

Vieme, že existuje veľa možností financovania súdnych sporov. Kritérium stanovuje koncept spoločnosti CREDITALE výhradného financovania súdnych sporov o náhrade škôd z kartelových dohôd v kombinácii so silnou a spoľahlivou sieťou renomovaných partnerov. Kombinácia odborných vedomostí, špecializácie na kartelové súdne konania a excelentných partnerov prináša optimálnu šancu na presadenie nárokov na náhradu škody.

Odborné vedomosti

Od konateľa spoločnosti CREDITALE GmbH pána Wernera Schneidera staviame výlučne na odborníkov renomovaných vo vašej oblasti. Pán Schneider čerpá z viac ako 40-ročných skúseností ako podnikateľa, daňového poradcu a audítora. 

Medzinárodné pôsobenie

Porušenia pravidiel súťaže sa nezisťujú len na úrovni Spolkového kartelového úradu, ale stále častejšie ich trestá aj Európska komisia. V takých prípadoch je rozhodujúce, že spoločnosť CREDITALE ponúka svoje služby. samozrejme. aj medzinárodným zákazníkom a tiež v medzinárodných súdnych sporoch. 

Špecializované kancelárie právnych zástupcov

Naše partnerské kancelárie už roky poverujeme všetkými spormi v rámci kartelového práva. Najmä naša partnerská kancelária právnych zástupcov SGP Rechtsanwälte dosiahla už mnoho úspechov pri súdnych aj mimosúdnych dohodách v otázkach odškodného pre zákazníkov spoločnosti CREDITALE. 

Solídna finančná báza

Nároky na náhradu škôd v kartelovom práve sú často nemalé. Preto sú hodnoty sporu a tým aj náklady na právneho zástupcu, znalca a súdne trovy primerane vysoké. Náklady zvyšuje aj spravidla dlhé trvanie týchto sporov. Spoločnosť roellpartners GmbH je spoločníkom spoločnosti CREDITALE GmbH.

Transparentná spolupráca

Váš úspech je stredobodom našich krokov a tým aj transparentnosť všetkých procesov spoločnosti CREDITALE a jej partnerov. V spoločnosti CREDITALE získate centrálnu kontaktnú osobu pri súdnych konaniach týkajúcich sa náhrady škôd a zároveň sa postaráme o to, aby ste mali o všetkých krokoch tie najlepšie a stále aktuálne informácie. 

Prvotriedni znalci

V spoločnosti EE & MC získala firma CREDITALE na svoju stranu dokonalého partnera pre konkurenčno-ekonomické otázky a úlohy. Renomovaní odborníci ponúkajú v rámci otázok kartelového práva sofistikované ekonomické analýzy, poradenstvo, ako aj znalecké posudky.

POROZPRÁVAJTE SA S NAMI O PRESADENÍ VAŠICH NÁROKOV

Spoločnosť CREDITALE pracuje transparentne, účinne a vysokoefektívne. Sieť našich partnerov pozostáva z kancelárií právnych zástupcov špecializujúcich sa na kartelové právo, expertov a finančných poradcov. Tak vieme zaručiť najväčšiu šancu presadenia vašich práv a zároveň preberáme Vaše finančné riziko.

NEMECKO

CREDITALE GmbH
Bahnhofstraße 41
89231 Neu-Ulm

Telefón: +49 731 1479001-0
E-mail:    info(at)creditale.com

Rakúsko

CREDITALE CONSULTING CC GmbH
Alser Straße 21
1080 Viedeň (Josefstadt)

Telefón: +43 1 40244 2213
E-mail    office(at)creditale.at​​​​​​​