FINANSOWANIE PROCESÓW DOTYCZĄCYCH ROSZCZEŃ Z TYTUŁU SZKÓD SPOWODOWANYCH PRAKTYKAMI KARTELOWYMI

Wiele przedsiębiorstw ponosi szkody spowodowane działalnością członków karteli. Roszczenia odszkodowawcze oraz droga dochodzenia tych roszczeń są dla poszkodowanych przedsiębiorstw często nieczytelne i pozbawione przejrzystości, a ryzyko finansowe związane z długotrwałym procesowaniem jest w dużej mierze trudne do oszacowania.

W takim przypadku pomoże CREDITALE.

CREDITALE jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością według prawa niemieckiego, wpisaną do rejestru handlowego Sądu Rejestrowego w Memmingen pod numerem RHB 16307. Przedmiotem działalności spółki jest finansowanie procesów dotyczących roszczeń z tytułu szkód spowodowanych praktykami kartelowymi.

CREDITALE nie świadczy usług z zakresu doradztwa prawnego, lecz wyłącznie pokrywa koszty procesowe swoich zleceniodawców, którzy dochodzą roszczeń z tytułu szkód spowodowanych praktykami o charakterze kartelowym. CREDITALE prowadzi ścisłą współpracę z renomowanymi ekspertami z zakresu prawa i ekonomii, dzięki czemu może zagwarantować najwyższą jakość i realny sukces w dochodzeniu wspomnianych wyżej roszczeń.

KARTEL SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH: DZIAŁANIE NA SZKODĘ nabywców pojazdów ciężarowych

Komisja Unii Europejskiej w dniu 19 lipca 2016 roku nałożyła na wielu producentów pojazdów ciężarowych miliardowe kary finansowe. Komisja potwierdziła tym samym fakt istnienia przez ponad dekadę sprzecznej z prawem zmowy producentów samochodów ciężarowych MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco i DAF, dotyczącej kształtowania polityki cenowej na rynku pojazdów ciężarowych. W wyniku tego procederu poszkodowani zostali wszyscy nabywcy samochodów ciężarowych wspomnianych marek w latach 1997 – 2012.

KARTEL KART PŁATNICZYCH EC: Działanie na szkodę handlu w związku z użytkowaniem kart płatniczych EC

Przez lata sprzedawcy byli zobowiązani do uiszczania stałych opłat w wysokości 0,3 procenta obrotu od transakcji dokonywanych kartami płatniczymi EC na konto organizacji bankowych zajmujących się płatnościami z użyciem kart EC. Dopiero od roku 2014 – w następstwie interwencji Federalnego Urzędu Antykartelowego – istnieje możliwość negocjowania wysokości opłat z bankami. W rezultacie wysokość opłat częściowo spadła nawet o 40 procent.

KARTEL AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH: HANDLARZE ZŁOMEM PONOSZĄ STRATY Z POWODU ZMOWY DOTYCZĄCEJ CEN ZAKUPU

Komisja Europejska nałożyła w 2017 roku karę finansową w łącznej wysokości 68 milionów euro na przedsiębiorstwa Campine, Eco-Bat Technologies i Recylex. Zarzut przedstawiony członkom kartelu dotyczy zmowy na ceny zakupu używanych akumulatorów ołowiowych. Poszkodowani handlarze złomem mogą teraz zażądać odszkodowań.

KARTEL ŁAZIENKOWY: SPRZEDAWCY ARTYKUŁÓW SANITARNYCH PRZEPŁACAJĄ OD LAT

Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdza nielegalne zmowy cenowe 17 producentów armatury łazienkowej i artykułów sanitarno-ceramicznych w latach 1992 – 2004. Łączna wysokość kar nałożonych przez Komisję Europejską wyniosła 622 miliony euro. Oznacza to, że bardzo wiele firm z branży budowlanej i rzemieślniczej oraz sprzedawców artykułów sanitarnych płaciło zawyżone ceny za wspomniane artykuły i w związku z tym mogą dochodzić ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

POROZMAWIAJMY O MOŻLIWOŚCIACH DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

CREDITALE pracuje w oparciu o zasady transparentności, efektywności i wysokiej skuteczności. Sieć naszych partnerów obejmuje wyspecjalizowane w prawie kartelowym kancelarie adwokackie, rzeczoznawców i podmioty świadczące usługi finansowe. Dzięki temu gwarantujemy maksymalne szanse na skuteczne dochodzenie i wyegzekwowanie praw, jednocześnie przejmując na siebie ryzyko finansowe.

Niemcy

CREDITALE GmbH
Bahnhofstra
ße 41
89231 Neu-Ulm

Telefon: +49 731 1479001-0
E-mail    info(at)creditale.com​​

Austria

CREDITALE CONSULTING CC GmbH
Alser Straße 21
1080 Wiedeń (Josefstadt)

Telefon: +43 1 40244 2213
E-mail    office(at)creditale.at​​​​​​​