Zawyżone opłaty za płatności kartami EC działają na szkodę handlu

Z tytułu transakcji płatniczych dokonywanych z użyciem kart EC sprzedawcy byli przez lata zmuszeni płacić opłatę ustaloną przez instytucje kredytowe w wysokości 0,3 procenta od obrotu uzyskanego ze sprzedaży. Od 2014 roku istnieje możliwość indywidualnego negocjowania opłat za płatności kartami EC, co doprowadziło do znacznego spadku wysokości opłat. Częściowo stwierdzono nawet redukcję kosztów w wysokości do 40%. 

Kto został w tym przypadku poszkodowany?

Ofiarą zawyżonych opłat stał się w pierwszej kolejności handel. Poszkodowani sprzedawcy powinny zlecić kontrolę wysokości ich roszczenia odszkodowawczego.

Czy istnienie zmowy kartelowej zostało stwierdzone przez Federalny Urząd Antykartelowy czy przez Komisję Unii Europejskiej?

Ani Komisja Europejska ani Federalny Urząd Antykartelowy nie wszczęły oficjalnego postępowania kartelowego. Jednakże na polecenie Federalnego Urzędu Antykartelowego niemieckie instytucje kredytowe zobowiązały się do swobodnego uzgadniania opłat z sektorem handlowym.

NA JAKIEJ WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIE MOŻNA LICZYĆ?

Wysokość powstałej szkody należy ustalić w drodze ekspertyzy. W tym celu ustala się, jaka wysokość opłaty byłaby prawdopodobna, gdyby wysokość opłat nie została zamrożona. Szkoda dotyczy ok. 30-40% opłat uiszczonych przez sektor handlowy.

KIEDY ROSZCZENIA ULEGAJĄ PRZEDAWNIENIU?

Terminy przedawnienia mogą się różnić w zależności od kartelu i warunków ramowych indywidualnego przypadku. CREDITALE chętnie sprawdzi termin przedawnienia. W tym celu skontaktuj się z nami.

POROZMAWIAJMY O MOŻLIWOŚCIACH DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

CREDITALE pracuje w oparciu o zasady transparentności, efektywności i wysokiej skuteczności. Sieć naszych partnerów obejmuje wyspecjalizowane w prawie kartelowym kancelarie adwokackie, rzeczoznawców i podmioty świadczące usługi finansowe. Dzięki temu gwarantujemy maksymalne szanse na skuteczne dochodzenie i wyegzekwowanie praw, jednocześnie przejmując na siebie ryzyko finansowe.

NIEMCY

CREDITALE GmbH
Bahnhofstraße 41
89231 Neu-Ulm

Telefon: +49 731 1479001-0
E-mail:    info(at)creditale.com

Austria

CREDITALE CONSULTING CC GmbH
Alser Straße 21
1080 Wiedeń (Josefstadt)

Telefon: +43 1 40244 2213
E-mail    office(at)creditale.at​​​​​​​

Wyślij do nas wiadomość. Chętnie służymy radą i wsparciem.

Wypełnij poniższy formularz.