Nadměrné poplatky za platby kartou EC škodí obchodu

Za platby kartou EC museli obchodníci úvěrovým ústavům po dlouhá léta odvádět poplatek ve výši 0,3 % z aktuálního obratu. Od roku 2014 lze poplatky za použití karet EC projednat individuálně a v důsledku toho jsou výrazně nižší. Snížení nákladů dosáhlo částečně až 40 %. 

Kdo byl v tomto případě poškozen?

Nadměrně vysoké poplatky musel v první řadě zaplatit obchod. Obchodníci, kterých se to týká, by si měli nechat prověřit výši svého nároku na náhradu škody.

Byl kartel zjištěn Spolkovým kartelovým úřadem nebo Komisí EU?

Ani Komise EU, ani Spolkový kartelový úřad nezahájily oficiální řízení s kartelem. Na podnět Spolkového kartelového úřadu se však německé úvěrové instituce zavázaly k tomu, že poplatky budou s obchodem projednávat.

S JAK VYSOKÝM ODŠKODNĚNÍM LZE POČÍTAT?

Výše vzniklé škody musí být stanovena posudkem. Je třeba zjistit, jaká by byla bývala pravděpodobná výše poplatků, kdyby nebyla pevně stanovená. Škodu představuje asi 30–40 % poplatků zaplacených obchodem.

KDY DOJDE K PROMLČENÍ NÁROKŮ?

Promlčecí lhůty se mohou lišit v závislosti na kartelu a rámcových podmínkách Vašeho konkrétního případu. CREDITALE ochotně promlčecí lhůtu přezkoumá. Prosím kontaktujte nás.

POHOVOŘTE SI S NÁMI O PROSAZENÍ VAŠICH NÁROKŮ

CREDITALE pracuje transparentně, efektivně a s vysokou účinností. Síť našich partnerů zahrnuje advokátní kanceláře specializované na kartelové právo, znalce a poskytovatele finančních služeb. Nabízíme Vám maximální šance na prosazení Vašich právních nároků a současně přebíráme Vaše finanční riziko.

NĚMECKO

CREDITALE GmbH
Bahnhofstraße 41
89231 Neu-Ulm

Telefon: +49 731 1479001-0
E-mail:    info(at)creditale.com

Rakousko

CREDITALE CONSULTING CC GmbH
Alser Straße 21
1080 Vídeň (Josefstadt)

Telefon: +43 1 40244 2213
E-mail    office(at)creditale.at​​​​​​​

Napište nám. Jsme tu pro Vás.

Vyplňte prosím následující formulář.