Prehnane vysoké poplatky pri platbách ec kartami poškodili obchod

Pri platbách ec kartami museli obchodníci dlhé roky platiť poplatok stanovený úverovým ústavom vo výške 0,3 percenta z obratu. Od roku 2014 sa dajú poplatky za platby ec kartami individuálne dohodnúť a v dôsledku toho sa výrazne znížili. Čiastočne bolo stanovené zníženie nákladov až do 40 %. 

Kto bol v tomto prípade poškodený?

Prehnane vysoké poplatky musel v prvom rade zaplatiť obchod. Postihnutí obchodníci by si mali nechať skontrolovať výšku svojich nárokov na náhradu škody.

Zistil kartel Spolkový kartelový úrad alebo Európska komisia?

Ani Európska komisia a ani Spolkový kartelový úrad nezačali oficiálne kartelové konanie. Na podnet Spolkového kartelového úradu sa však nemecké úverové ústavy zaviazali dohodnúť si poplatky s obchodníkmi na voľnej báze.

S AKOU VÝŠKOU ODŠKODNÉHO MÔŽEM RÁTAŤ?

Výška vzniknutej škody sa stanoví prostredníctvom znaleckého posudku. V ňom sa určí, aké vysoké by poplatky boli, pokiaľ by sa výška poplatkov fixne nestanovila. Cca 30 – 40 % poplatkov zaplatených obchodmi sú škody.

KEDY BUDÚ NÁROKY PREMLČANÉ?

Premlčacia lehota sa môže líšiť podľa kartelu a rámcových podmienok vášho konkrétneho prípadu. Spoločnosť CREDITALE pre vás rada premlčaciu lehotu zistí. Skontaktujte sa s nami na tomto odkaze.

POROZPRÁVAJTE SA S NAMI O PRESADENÍ VAŠICH NÁROKOV

Spoločnosť CREDITALE pracuje transparentne, účinne a vysokoefektívne. Sieť našich partnerov pozostáva z kancelárií právnych zástupcov špecializujúcich sa na kartelové právo, expertov a finančných poradcov. Tak vieme zaručiť najväčšiu šancu presadenia vašich práv a zároveň preberáme Vaše finančné riziko.

NEMECKO

CREDITALE GmbH
Bahnhofstraße 41
89231 Neu-Ulm

Telefón: +49 731 1479001-0
E-mail:    info(at)creditale.com

Rakúsko

CREDITALE CONSULTING CC GmbH
Alser Straße 21
1080 Viedeň (Josefstadt)

Telefón: +43 1 40244 2213
E-mail    office(at)creditale.at​​​​​​​

Pošlite nám správu. Sme tu pre vás.

Vyplňte tento formulár.