KARTEL TÝKAJÚCI SA NÁKLADNÝCH VOZIDIEL POŠKODIL kupujúcich, špeditérov a logistické spoločnosti

Európska komisia udelila 19. 7. 2016 peňažné pokuty v miliardovej výške niekoľkým výrobcom nákladných automobilov. Komisia tým potvrdila skutočnosť, že výrobcovia nákladných áut MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco a DAF mali viac ako jedno desaťročie uzatvorenú nezákonnú dohodu o tvorbe cien na trhu s nákladnými vozidlami. A tým poškodili mnohé spoločnosti z oblasti špedície a logistiky.

Z ČOHO BOLI VÝROBCOVIA OBVINENÍ?

Účastníkov kartelu Európska komisia obvinila z týchto bodov:

„Koordinácia brutto katalógových cien za stredne ťažké a ťažké nákladné vozidlá v Európskom hospodárskom priestore (EHS).“

„Dohodnutie časového plánu uvedenia technológií na znižovanie emisií pre stredne ťažké a ťažké nákladné vozidlá v reakcii na neustále prísnejšie európske normy týkajúce sa emisií.“

„Prenos nákladov za technológie na znižovanie emisií […] na zákazníkov“

AKÉ MOŽNOSTI MAJÚ KUPUJÚCI NÁKLADNÝCH ÁUT?

Európska komisia stanovila, že firmy MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco a DAF sa cenovou dohodou dopustili porušenia protikartelových práv. Toto zistenie platí podľa nemeckého práva a vy už nemusíte viac dokazovať, že ste boli ako kupujúci poškodený. Pre kupujúcich, ako aj zákazníkov, ktorí si nákladné auto kúpili na lízing od spomenutých výrobcov medzi rokmi 1997 – 2011, existuje možnosť požadovať náhradu škody.

S AKOU VÝŠKOU ODŠKODNÉHO MÔŽEM RÁTAŤ?

Výška škody vzniknutej jednému kupujúcemu sa stanoví prostredníctvom znaleckého posudku. V tom prípade sa v znaleckom posudku individuálne pre každého poškodeného odhadne výška škody, ktorá pravdepodobne vznikla, pokiaľ nedošlo k žiadnej dohode o cene.

KEDY BUDÚ NÁROKY PREMLČANÉ?

Premlčacia lehota sa môže líšiť podľa kartelu a rámcových podmienok vášho konkrétneho prípadu. Spoločnosť CREDITALE pre vás rada premlčaciu lehotu zistí. Skontaktujte sa s nami na tomto odkaze.

POROZPRÁVAJTE SA S NAMI O PRESADENÍ VAŠICH NÁROKOV

Spoločnosť CREDITALE pracuje transparentne, účinne a vysokoefektívne. Sieť našich partnerov pozostáva z kancelárií právnych zástupcov špecializujúcich sa na kartelové právo, expertov a finančných poradcov. Tak vieme zaručiť najväčšiu šancu presadenia vašich práv a zároveň preberáme Vaše finančné riziko.

NEMECKO

CREDITALE GmbH
Bahnhofstraße 41
89231 Neu-Ulm

Telefón: +49 731 1479001-0
E-mail:    info(at)creditale.com

Rakúsko

CREDITALE CONSULTING CC GmbH
Alser Straße 21
1080 Viedeň (Josefstadt)

Telefón: +43 1 40244 2213
E-mail    office(at)creditale.at​​​​​​​

Pošlite nám správu. Sme tu pre vás.

Vyplňte tento formulár.